Al-Anon

Voor familie en vrienden van alcoholisten

Telefoon: 03/218.50.56
Mail: info@al-anonvl.be
Al-Anon Familiegroepen vzw
Helenalei 24 (glv)
2018 Antwerpen

Wat Al-Anon wel/niet doet?

Tijdens groepsvergaderingen leren wij, door het uitwisselen van ervaringen en elkaar moreel te ondersteunen, op een andere manier om te gaan met de problemen die het alcoholisme met zich meebrengt zoals: angst, onzekerheid en scheefgegroeide gezinsverhoudingen die het gevolg zijn van het drankprobleem. Door Al-Anon-vergaderingen bij te wonen, de Twaalf Stappen van Herstel (van AA overgenomen en aangepast aan onze eigen levenssituatie) toe te passen en door Al-Anon literatuur te lezen hebben velen de hulp gevonden die ze nodig hebben. Al-Anon beperkt zich tot het geven van morele ondersteuning. Zij verschaft geen onderdak en verleent geen materiële of financiële steun. Zij geeft ook geen medische of juridische bijstand en werkt niet mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Verder heeft Al-Anon geen banden met religieuze, politieke of welke organisaties dan ook.

Waarom Anonimiteit?

Eén van de leidende beginselen waarop de werking van Al-Anon zich baseert, is: “de anonimiteit”. Het enige waaraan Al-Anon bekendheid wil geven, is haar programma. De personen die hieraan deelnemen blijven anoniem. Ledenlijsten zijn er niet en men kent alleen elkaars voornaam. Verder geldt als regel dat wat in de groep besproken wordt niet verder verteld mag worden. 

Op die manier is een basis van onderling vertrouwen mogelijk.

Het ontstaan van Al-Anon

Al-Anon is ontstaan uit de nood van familieleden en vrienden van alcoholisten. Al-Anon is, evenals AA, in Amerika ontstaan. In het begin was er alleen AA en dat was een zaak voor het hele gezin. Ouders, echtgenoten en kinderen gingen allemaal mee naar de AA-vergaderingen, die gewoonlijk bij iemand thuis gehouden werden. Al-Anon is dus letterlijk uit Alcoholics Anonymous ontstaan.

Gedurende de bijeenkomsten waarop AA-leden hun alcoholprobleem bespraken en elkaar hielpen nuchter te blijven, steunden de vrouwen elkaar door over hun eigen moeilijkheden te vertellen. Soms dienden de bijeenkomsten voornamelijk om elkaar te troosten. Al spoedig beseften de familieleden dat ook zij de beginselen waarmee hun echtgenoten hun nuchterheid bereikten, konden gebruiken, want door hun betrokkenheid bij het probleem van het alcoholisme hadden zij evengoed hulp nodig.

Zij begonnen in te zien dat het wel eens nodig zou kunnen zijn dat zij hun eigen denken, handelen en houding veranderden. Zij begrepen dat ze daar veel aan konden doen door zichzelf en elkaar te helpen. Zo begon de gemeenschap die “Al-Anon” zou worden, gestalte te krijgen. Uit die groepen ontstonden weer groepen, zodat Al-Anon nu overal ter wereld haar werk doet. In 1948 waren er al 87 personen en groepen die AA hadden gevraagd om in hun adressenbestand te worden opgenomen.

Maar AA was er alleen om alcoholisten te helpen nuchter te worden en daarom moest deze prille gemeenschap trachten een eigen identiteit te verwerven. Er werd een Comité opgericht dat bestond uit verwanten van AA-leden uit New York en omgeving; in het begin gebruikten zij het huis van één van de comitéleden als basis voor hun activiteiten: later kregen zij een eigen kantoor. Het Comité verstrekte inlichtingen, stelde een brochure over Al-Anon samen en stelde een lijst op van alle groepen waarvan het bestaan bekend was. Na een enquête onder deze groepen werd de naam Al-Anon Family Groups aangenomen. De Twaalf Stappen van AA (aangepast) werden aanvaard als de beginselen die de Al-Anonleden trachten te volgen. Dankzij artikelen in tijdschriften begon het publiek meer aandacht te krijgen voor de beweging van Al-Anon Family Groups. Verzoeken om inlichtingen en hulp van nieuwe groepen stroomden binnen en vele vrijwilligers boden hun diensten aan. De eerste Belgische Al-Anongroep startte op 6 januari 1960 op de “Vleurgatse Steenweg” in Elsene te Brussel dankzij de hulp van de heer De Boe verbonden aan het NCA: Nationaal Comité voor studie en preventie van Alcoholisme en andere toxicomanieën (nu VAD: Vereniging Alcohol en andere Drugs). In 1961 werd de groep gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige groep.

Het Algemeen Dienst Bureau (ADB) van Al-Anon in Vlaanderen heeft als huidig adres:
Helenalei 24 – (gelijkvloers) – 2018 Antwerpen.

Al-Anon Vind hulp / groep

Op zoek naar hulp of een groep die in de buurt vergadert?
Telefoon: 03/218.50.56
Mail: info@al-anonvl.be
bereikbaar van 8u tot 22u
 

 

Bezoek en Like onze Facebook pagina en lees om de twee dagen een spreuk.

 

 

Komende evenementen

Alle info en nog meer evenementen kan je terugvinden in de agenda

Radiospot