Al-Anon

Voor familie en vrienden van alcoholisten

Telefoon: 03/218.50.56
Mail: info@al-anonvl.be
Al-Anon Familiegroepen vzw
Helenalei 24 (glv)
2018 Antwerpen

Maakt Al-Anon deel uit van de Anonieme Alcoholisten (AA)?

Zal Al-Anon me duidelijk maken hoe ik de alcoholist kan doen stoppen met drinken?

Zal Al-Anon me helpen iemand ervan te overtuigen dat hij/zij een alcoholist is?

Zal Al-Anon me helpen begrijpen waarom de alcoholist niet kan stoppen na één of twee drankjes?

Als ik naar een Al-Anongroep ga, moet ik me dan van de drank onthouden?

Zal Al-Anon me helpen mijn kalmte te bewaren wanneer de alcoholist drinkt?

Zal Al-Anon mijn leven verbeteren?

Biedt Al-Anon hulp aan de kinderen in het gezin?

Ik heb jonge kinderen. Kan ik hen meebrengen naar een Al-Anonvergadering?

Zal ik me door Al-Anon minder afgesloten voelen van oude vrienden en interesses?

Wat moet ik doen als de alcoholist niet wil dat ik Al-Anon vergaderingen bijwoon?

Zou ik naar Al-Anon gaan zelfs als de alcoholist niet meer drinkt?

Heeft Al-Anon ook antwoorden op persoonlijke vragen betreffende het drinken?

Ik ga samen met de alcoholist naar open AA-vergaderingen. Zou ik toch nog naar Al-Anon gaan?

Ik zit in AA. Andere leden van mijn familie hebben ook een drankprobleem. Kan ik naar Al-Anon gaan?

 

 • Maakt Al-Anon deel uit van de Anonieme Alcoholisten (AA)?

Nee.  Al-Anon is een afzonderlijke gemeenschap opgericht om tegemoet te komen aan de noden van hen wiens persoonlijke leven ongunstig wordt of werd beïnvloed door het drinken van een ander.
Zoals AA, benadrukt Al-Anon de integriteit en de anonimiteit van zijn leden.

Boven

 • Zal Al-Anon me duidelijk maken hoe ik de alcoholist kan doen stoppen met drinken?

Nee.  Dit is niet het doel van Al-Anon; men kan een ander niet weerhouden te drinken. Toch kan Al-Anon je helpen een nieuw inzicht in je situatie te verwerven en dit kan je angst, verwarring en frustratie verminderen.

Boven

 • Zal Al-Anon me helpen iemand ervan te overtuigen dat hij/zij een alcoholist is?

Het heeft geen zin iemand ervan te proberen overtuigen dat hij of zij een alcoholist is. De meeste alcoholisten weten dat ze slaaf van de fles zijn geworden, hoewel het mogelijk is dat ze het zelfs aan zichzelf niet toegeven. Uitdagen, verwijten of smeken zal waarschijnlijk vijandigheid veroorzaken. Een begripvolle houding kan er veel toe bijdragen dat iemand hulp gaat zoeken voor zijn/haar drankprobleem.

Boven

 • Zal Al-Anon me helpen begrijpen waarom de alcoholist niet kan stoppen na één of twee drankjes?

Ja.  Al-Anonleden en Al-Anonliteratuur zullen uitleggen dat alcoholisme een dwangmatige ziekte is. De alcoholist kent geen maat. Open AA-vergaderingen bijwonen kan je helpen om de vele drinkpatronen van alcoholisten te begrijpen.

Boven

 • Als ik naar een Al-Anongroep ga, moet ik me dan van de drank onthouden?

Het Al-Anonlidmaatschap vereist niet dat je je onthoudt van drank. Of je het wel of niet doet is een persoonlijke beslissing. Hierover praten op een Al-Anonvergadering kan je helpen te beslissen wat goed voor je is.

Boven

 • Zal Al-Anon me helpen mijn kalmte te bewaren wanneer de alcoholist drinkt?

Zoals het Al-Anonprogramma je leert af te rekenen met wrokgevoelens over het verleden en je angsten voor de toekomst, kan je inzien dat het nutteloos is je kwaad te maken op de alcoholist die storende dingen zegt en doet.

Boven

 • Zal Al-Anon mijn leven verbeteren?

Dat kan. Al-Anon kan je helpen van dag tot dag te leven en je vertrouwen in een Hogere Macht, hoe je die ook ervaart, te versterken. Dit helpt dikwijls ons leven te verbeteren.

Boven

 • Biedt Al-Anon hulp aan de kinderen in het gezin?

Ja.  Daardoor kunnen ze hun schaamtegevoel over het probleemdrinken kwijtraken. Als kinderen oud genoeg zijn kunnen Alateenvergaderingen hen het begrip, de kennis en de steun geven die noodzakelijk zijn bij het leven in een situatie met alcoholmisbruik.
Volwassen kinderen van alcoholisten vonden Al-Anon van onschatbare waarde om hun verleden te verwerken, door te leren hoe het hen heeft beïnvloed en door positieve stappen te zetten om hun huidige situatie te verbeteren.

Boven

 • Ik heb jonge kinderen. Kan ik hen meebrengen naar een Al-Anonvergadering?

Groepen die overdag samenkomen kunnen babysitters hebben die tijdens de vergaderingen voor de kleintjes zorgen. Welke groepen deze dienst verlenen vraag je best aan het Dienstbureau van Al-Anon. (Tel.nr. op de website)

Boven

 • Zal ik me door Al-Anon minder afgesloten voelen van oude vrienden en interesses?

Door Al-Anon kan je je zelfvertrouwen herwinnen om sommige vroegere activiteiten te hervatten en nieuwe interesses te vinden. Naarmate je angst, schaamte en zelfmedelijden verminderen, kan je je goed voelen bij het weer opzoeken van vroegere vrienden en zal je nieuwe vriendschap vinden bij Al-Anonleden die je problemen begrijpen.

Boven

 • Wat moet ik doen als de alcoholist niet wil dat ik Al-Anonvergaderingen bijwoon?

Het is heel gewoon voor een actieve drinker dat hij/zij bezwaar maakt tegen alles wat suggereert dat hij/zij alcoholist is. De beslissing om naar Al-Anon te gaan en de afkeuring van de alcoholist te riskeren, moet een persoonlijke beslissing zijn.
Als jij beslist dat Al-Anon nodig is voor jouw herstel, maar vindt dat je niet naar de vergaderingen kan gaan, dan kan een telefoongesprek met leden en Al-Anonliteratuur lezen je uiteindelijk helpen de kracht te vinden om zijn/haar bezwaren te overwinnen.

Boven

 • Zou ik naar Al-Anon gaan zelfs als de alcoholist niet meer drinkt?

Vanzelfsprekend!  Bij Al-Anon ontdekken we hoe iemands drankprobleem onze houding en ons gedrag beïnvloed heeft. We leren ook hoe we ons leven kunnen veranderen door een nieuw besef van spirituele waarden en met de hulp van andere Al-Anonleden. De meeste leden die lang naar Al-Anon gaan realiseren zich dat zij nog steeds baat hebben bij Al-Anon of de alcoholist nu nog drinkt of niet. Voor hen is Al-Anon een manier van leven geworden.

Boven

 • Heeft Al-Anon ook antwoorden op persoonlijke vragen zoals:

Als de alcoholist van me hield, zou het drinken dan niet ophouden?
Ben ik de oorzaak van het buitensporig drinken?
Moet ik nu weggaan of blijven?

Eerder dan advies te geven, schenkt Al-Anon ons de nodige middelen om onze persoonlijke problemen op te lossen. Je zal deze vragen voor jezelf kunnen beantwoorden als je leert volgens de Al-Anonbeginselen te leven, en je iedere dag te laten leiden door het gebed om gemoedsrust:
“….., geef mij Kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, Moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en Wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”

Boven

 • Ik ga samen met de alcoholist naar open AA-vergaderingen. Zou ik toch nog naar Al-Anon gaan?

Ja. Naar open AA-vergaderingen gaan, toont je loyaliteit en je steun aan de alcoholist. Naar Al-Anonvergaderingen gaan, is iets positiefs doen voor jezelf.

Boven

 • Ik zit in AA. Andere leden van mijn familie hebben ook een drankprobleem. Kan ik naar Al-Anon gaan?

Vanzelfsprekend! Het komt vaker voor dat er meer dan één probleemdrinker in een familie is. Hierdoor gaan meer en meer AA-leden naar Al-Anon voor hulp en leren er dat ze even machteloos staan tegenover andere alcoholisten als tegenover de alcohol.

Boven

Al-Anon Vind hulp / groep

Op zoek naar hulp of een groep die in de buurt vergadert?
Telefoon: 03/218.50.56
Mail: info@al-anonvl.be
bereikbaar van 8u tot 22u
 

 

Bezoek en Like onze Facebook pagina en lees om de twee dagen een spreuk.

 

 

Komende evenementen

Alle info en nog meer evenementen kan je terugvinden in de agenda

Radiospot