Alateen Jongeren

  • We komen samen in groepjes,
  • om over ons probleem te praten,
  • om elkaar te steunen,
  • om gelukkig te leren leven in onze situatie.
  • We kennen alleen elkaars voornaam.
  • We moeten er niet voor betalen.
  • Wees gerust, wat we in de groep vertellen, blijft in de groep.

Als de drinker is gestopt, ben ik dan nog welkom bij Alateen?

Soms voel ik me bang dat papa terug begint te drinken als ik een slecht rapport heb of als mijn broer weer eens te laat thuis is. Ik pieker me dan suf, terwijl hij al zo lang nuchter is. Gelukkig mag ik altijd bellen naar een andere Alateener, die stelt mij dan gerust en wijst me erop dat het maar gedachten zijn.

Lees meer...

Maakt(e) het drinken van iemand je van streek?

Soms fietste ik na school naar huis en piekerde ik al over hoe mama zou zijn. Zou ze boos zijn? Zou ze slapen? Zou ze vriendelijk zijn? Zat? Bij het openen van de deur tastte ik dan de sfeer af. Thuiskomen voelde eigenlijk helemaal niet als thuis-komen.

Lees meer...